Ban Giám đốc

Phù Quốc Tiến Họ và tên: PHÙ QUỐC TIẾN
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02563 880 438
E-mail: gdtxtayson@gmail.com
Lê Đình Vinh Họ và tên: LÊ ĐÌNH VINH
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 02563 880 438
E-mail: gdtxtayson@gmail.com

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 77986
Scroll to Top
Scroll to Top