Giới Thiệu chung

 I. Lịch sử hình thành

  • Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Tây Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên-Hướng nghiệp và Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn theo Quyết định số 4343/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn.
  • Trung tâm hiện có tổng số 23 người, trong đó Ban Giám đốc: 02, giáo viên: 16, nhân viên: 03, bảo vệ: 01, phục vụ: 01. Riêng lĩnh vực đào tào tạo nghề nông thôn, giáo viên cơ hữu (08 giáo viên/12 nghề) phù hợp với chuyên môn và trình độ kỹ năng nghề cho các nghề mà Trung tâm đã đăng ký hoạt động và tỷ lệ học sinh quy đổi/giáo viên quy đổi: 1/7.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Vị trí, chức năng:

    • Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc UBND huyện Tây Sơn, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng; thực hiện chức năng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.
    • Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện Tây Sơn; đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo và quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục, Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT – BLĐTBXH – BGDĐT – BNV và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  • Địa chỉ Trung tâm: Quốc lộ 19, thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
  • Số điện thoại: 02563 880 438
  • E-mail: gdtxtayson@gmail.com

Thông báo Tuyển sinh, Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 Thông báo Tuyển sinh, Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 -4 Thông báo Tuyển sinh, Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 -3

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 77180
Scroll to Top
Scroll to Top