Tổ Giáo dục nghề nghiệp

Nguyễn Quang Minh Họ và tên: NGUYỄN QUANG  MINH
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0917.074.439
E-mail: quangminhqn2001@yahoo.com
NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại: 0905.840.198
E-mail: ngocthuy5581@gmail.com
TRẦN THỊ BÍCH LỆ Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH LỆ
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0367.530.544
E-mail: tranbichle123@gmail.com
LÂM QUỐC  NHÂN Họ và tên: LÂM QUỐC  NHÂN
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0353.077.473
E-mail: nguyetnhan2011@yahoo.com.vn
NGUYỄN TƯỜNG KHUÊ Họ và tên: NGUYỄN TƯỜNG KHUÊ
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0924.059.353
E-mail: khue74ntk@gmail.com
NGUYỄN THỊ  LIỄU Họ và tên: NGUYỄN THỊ  LIỄU
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0935.959.079
E-mail: lieunguyen183@gmail.com
PHAN THỊ PHONG Họ và tên: PHAN THỊ PHONG
Chức vụ: Giáo viên
Điện thoại: 0935.165.298
E-mail: phanthiphonggdtxts@gmail.com

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 122826
Scroll to Top
Scroll to Top