Triển khai Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030” năm 2022

Tải Kế hoạch triển khai Đề án tại đây./.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 940/UBND-KSTT ngày 25 tháng 02 năm 2022 về việc tham mưu triển khai Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2030” năm 2022, theo Công văn số 354/SNV-CCHCVTLT ngày 01 tháng 03 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030” năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:
1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Quyết định số 115/QĐ-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030” năm 2022 trong phạm vi cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức biết và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị.
2. Các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu và đề xuất, phối hợp bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện đảm bảo yêu cầu của Bộ Nội vụ.                                                                                                                                                                                     

Theo: THN – Văn phòng  Sở GD&ĐT Bình Định

Tin liên quan

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 77987
Scroll to Top
Scroll to Top