Tổ Hành chính – Giáo vụ

BÙI VĂN SỰ Họ và tên: BÙI VĂN SỰ
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0907.246.789
E-mail: vansu2011@gmail.com
Hà Thị Thu Diễm Họ và tên: HÀ THỊ THU DIỄM
Chức vụ: Tổ phó
Điện thoại: 0972.158.268
E-mail: vohanhien06@gmail.com
HUỲNH VĂN  TÂN Họ và tên: HUỲNH VĂN  TÂN
Chức vụ: Thiết bị
Điện thoại: 0989.139.126
E-mail: hvtan0602@gmail.com
HỒ THỊ DIỄM THÚY Họ và tên: HỒ THỊ DIỄM THÚY
Chức vụ: Kế toán
Điện thoại: 0343.104.699
E-mail: hodiemthuy92@gmail.com
TRƯƠNG THỊ BÍCH  HẰNG Họ và tên: TRƯƠNG THỊ BÍCH  HẰNG
Chức vụ: Văn thư
Điện thoại: 0962.138.219
E-mail: truongthibichhang070790@gmail.com
TRẦN VĂN  ẨN Họ và tên: TRẦN VĂN  ẨN
Chức vụ: Bảo vệ
Điện thoại: 0372.086.179
E-mail:
NGUYỄN THỊ  NGA Họ và tên: NGUYỄN THỊ  NGA
Chức vụ: Tạp vụ
Điện thoại: 0398.161.765
E-mail:

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 121796
Scroll to Top
Scroll to Top