Bộ đề thi mẫu năm 2019 & Lời giải tham khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Lời giải chỉ mang tính chất tham khảo của Bộ đề thi mẫu năm 2019 Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Đây không phải là đáp án chính thức.

Cấu trúc của bài thi đánh giá năng lực gồm 3 phần:

Nội dung

Số câu

Phần 1: Ngôn ngữ
1.1. Tiếng Việt 20
1.2. Tiếng Anh 20
Phần 2: Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu
2.1. Toán học 10
2.2. Tư duy logic 10
2.3. Phân tích số liệu 10
Phần 3: Giải quyết vấn đề
3.1. Hóa học 10
3.2. Vật lí 10
3.4. Sinh học 10
3.5. Địa lí 10
3.6. Lịch sử 10
Bộ đề thi mẫu năm 2019 & Lời giải tham khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Bộ đề thi mẫu năm 2019 & Lời giải tham khảo Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Xem và tải bộ đề mẫu 2019 có Lời giải Tại đây./.

Nguồn: tailieu.com

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 77180
Scroll to Top
Scroll to Top