Kiểm tra thực hiện pháp luật về công tác xóa mù chữ và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại các cơ sở giáo dục

Qua việc nghiên cứu báo cáo và hồ sơ về công tác xóa mù chữ và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng của các địa phương, đoàn kiểm tra đã ghi nhận kết quả trong công tác tham mưu, chỉ đạo ban hành các chính sách của địa phương; kết quả công tác điều tra người mù chữ (Thừa Thiên – Huế). Việc kiểm tra, công nhận các đơn vị cấp xã/huyện được thực hiện hằng năm và bộ máy quản lý của trung tâm học tập cộng đồng trong việc đa dạng hóa các hoạt động, điều tra nhu cầu người học, mở lớp học chuyên đề, xã hội hóa các nguồn lực tài chính cho trung tâm học tập cộng đồng (Quảng Nam) cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tại tỉnh Quảng Trị, công tác truyền thông về vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong viêc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, xây dựng xã hội học tập đã được chú trọng. Địa phương này còn thường xuyên phát hiện và tuyên truyền các mô hình hoạt động hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trên báo, đài, nhằm lan tỏa tinh thần học tập suốt đời tới khắp cộng đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xóa mù chữ và trung tâm học tập cộng đồng tại các cơ sở giáo dục vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Một số hạn chế như: điều tra, vận động người mù chữ ra lớp; khảo sát, điều tra và khắc phục tình trạng tái mù chữ, xây dựng các chuyên đề học tập tại trung tâm học tập cộng đồng chưa thực sự phù hợp, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của người dân trong cộng đồng,…

Đoàn kiểm tra đề nghị các sở GD&ĐT thời gian tới cần tiếp tục quán triệt văn bản chỉ đạo về công tác xóa mù chữ và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng mà Bộ đã ban hành. Các Sở tiếp tục củng cố, duy trì và năng cao chất lượng công tác xóa mù chữ; nghiên cứu các giải pháp hữu hiệu trong công tác vận động người mù chữ đến lớp học xóa mù chữ; tổ chức các hình thức học xóa mù chữ linh hoạt, phù hợp điều kiện làm ăn, sinh hoạt của người dân, đảm bảo ngày công lao động, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người học.

Ngoài ra, các địa phương cần tổ chức tập huấn thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên các trung tâm học tập cộng đồng; đánh giá mô hình trung tâm học tập cộng đồng kết hợp các thiết chế văn hóa cấp xã; khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân và trung tâm học tập cộng đồng hoạt động tích cực, hiệu quả.

Vụ GDTX

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 122829
Scroll to Top
Scroll to Top