Lịch thi tốt nghiệp nghề Phổ thông khóa ngày 25/05/2022, năm học 2021-2022

UBND HUYỆN TÂY SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP NGHỀ PHỔ THÔNG

KHÓA NGÀY 25/05/2022

 

I – LỊCH HỌP HỘI ĐỒNG:

Họp hội đồng coi thi lý thuyết: 14h00 ngày 24/05/2022

II- LỊCH THI LÝ THUYẾT:

Buổi sáng, ngày 25/05/2022 (Thời gian làm bài: 45 phút/nghề)

  • Đợt 1: Từ 7h15’ đến 8h15’

ĐIỂM THI

NGHỀ CẤP HỌC TỔNG SỐ THÍ SINH TỔNG SỐ PHÒNG THI THỜI GIAN THI GHI CHÚ

VÀO PHÒNG THI

PHÁT ĐỀ BẮT ĐẦU LÀM BÀI

HẾT GIỜ LÀM BÀI

TRUNG TÂM

GDNN-GDTX

ĐIỆN THPT 372 16 phòng 7h15’ 7h25’ 7h30’ 8h15’
XE MÁY THPT 52

03 phòng

THPT QUANG TRUNG

ĐIỆN TỬ

THPT

121

06 phòng

TIN HỌC THPT 385 17 phòng

  • Đợt 2: Từ 9h00’ đến 10h00’

ĐIỂM THI

NGHỀ CẤP HỌC TỔNG SỐ THÍ SINH TỔNG SỐ PHÒNG THI THỜI GIAN THI GHI CHÚ
VÀO PHÒNG THI PHÁT ĐỀ BẮT ĐẦU LÀM BÀI

HẾT GIỜ LÀM BÀI

TRUNG TÂM

GDNN-GDTX

MAY THPT 279 12 phòng 9h00’ 9h10’ 9h15’ 10h00’
NẤU ĂN THPT 165 07 phòng

III- LỊCH THI THỰC HÀNH: Bắt đầu từ 7h00’ ngày 26/05/2022 đến hết ngày 31/05/2022 (Thời gian làm bài: 120 phút/nghề)

* Riêng nghề Tin học và Xe máy thời gian như sau:

+ Tin học THPT: 90 phút

+ Xe máy THPT: Không quá 45 phút.

 

Lịch thi tốt nghiệp nghề Phổ thông khóa ngày 25/05/2022, năm học 2021-2022

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 77945
Scroll to Top
Scroll to Top