Thêm một bộ tem về biển đảo được phát hành

Ngày 24/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem “Biển, đảo Việt Nam: Chim biển, đảo”. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 24/6/2022 đến ngày 31/12/2023.

Bộ tem “Biển, đảo Việt Nam: Chim biển, đảo” gồm 04 mẫu và 01 blốc. Mẫu 1: Nhàn mào Thalasseus bergii (Lichtenstein, 1823); Mẫu 2: Gà đồng Gallicrex cinerea (Gmelin, 1789): Gà đồng (Gallicrex cinerea); Mẫu 3: Rẽ khoang Arenaria interpres (Linnaeus, 1758); Mẫu 4: Choắt lùn đuôi xám Tringa brevipes (Vieillot, 1816). Mẫu blốc: Chim điên chân đỏ Sula sula (Linnaeus, 1766).

Bộ tem do họa sỹ Nguyễn Du và Phạm Quang Diệu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) thiết kế nhằm giới thiệu các loài chim sinh sống trên các vùng biển, đảo Việt Nam.

Bộ tem nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tuyên truyền công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt Nam, đồng thời góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thêm một bộ tem về biển đảo được phát hành
Bộ tem “Biển, đảo Việt Nam: Chim biển, đảo” sắp được phát hành

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem đầu tiên về biển đảo được phát hành năm 2018 với chủ đề “Biển, đảo Việt Nam (bộ 1): Sinh vật biển”. Bộ tem thứ hai được phát hành năm 2020 với chủ đề “Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu cảnh sát biển Việt Nam”.

Nguồn: https://monre.gov.vn/

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 122831
Scroll to Top
Scroll to Top