THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động năm 2023

UBND HUYỆN TÂY SƠN                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN GDTX                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /TB-TTGDNNGDTX                                                     Tây Sơn, ngày 08 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động năm 2023

 

          Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;

          Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về đào tạo thường xuyên;

          Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;

          Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2016 của Bộ Tài Chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;

Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn tuyển sinh các lớp đào tạo nghề cho người lao động năm 2023 như sau:

I. NGHỀ VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO: (có phục lục 1 kèm theo).

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

  1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh là người trong độ tuổi lao động (nữ từ 15-55 tuổi; nam từ đủ 15-60 tuổi), có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Trong đó ưu tiên đào tạo nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm.

  1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và được thực hiện nhiều lần trong năm.

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC NGHỀ

Người học tham gia học nghề được hưởng chính sách theo quy định Nhà nước, cụ thể như sau:

  1. Hỗ trợ chi phí đào tạo: Được hỗ trợ chi phí đào tạo (Người học không phải đóng học phí và chi phí thực hành).
  2. Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại
  3. Đối tượng được hỗ trợ: Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm.
  4. Mức hỗ trợ:

– Mức hỗ trợ tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày thực học.

– Mức hỗ trợ tiền đi lại: 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên.

(Nếu người học bỏ học thì Trung tâm sẽ không thanh toán tiền ăn, tiền đi lại trong thời gian học tập).

  1. Mỗi người chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách quy định. Những người đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo chính sách quy định. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định, nhưng tối đa không quá 03 lần.

IV. THỜI GIAN MỞ LỚP, THỜI GIAN HỌC VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

          – Mở lớp thường xuyên trong năm tùy theo số lượng học viên đăng ký.

– Thời gian học: Từ 02 đến 03 tháng tùy theo nghề đào tạo.

– Cấp chứng chỉ: Chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

V. TỔ CHỨC VIỆC LÀM SAU KHÓA HỌC

Người học sau khi hoàn thành khóa học được giới thiệu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ sẽ nhận học viên sau khi hoàn thành khóa học (Có phục lục 2 kèm theo). Ngoài ra, học viên có thể tự thành lập tổ sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc tự tạo việc làm và có thể đăng ký xuất khẩu lao động tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Oman…

VI. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Người lao động có nhu cầu học nghề nộp hồ sơ đăng ký tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn.

Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 31/8/2023.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn.

Địa chỉ: Thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3880438                  Email: gdtxtayson@gmail.com

Website: https://trungtamgdnn-gdtxtayson.edu.vn

Cán bộ phụ trách: Nguyễn Quang Minh hoặc Nguyễn Thị Ngọc Thúy.

Di động: 0917074439, 0905840198.

 

Nơi nhận:                                    

– P. LĐ-TB&XH, P. NN&PTNT (P/hợp);

– Hội Nông dân, Phụ nữ T.Sơn (P/hợp);

– Đoàn TNCSHCM T. Sơn (P/hợp);

– UBND các xã (P/hợp);

– Ban Giám đốc;

– Lưu: VT, ĐTN-HN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lê Văn Quá

 

 

 

Phục lục 1

(Kèm theo Thông báo số:    /TB-TTGDNNGDTX ngày 08 tháng 3 năm 2023

của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn)

 

TT Tên nghề

đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh Thời gian

đào tạo

Địa điểm

đào tạo

Nội dung

đào tạo

1 May công nghiệp 25 3 tháng Tại Trung tâm

hoặc xã

Sử dụng thành thạo máy may công nghiệp; Biết may áo sơ mi, quần âu.
2 Điện dân dụng 30 3 tháng Tại Trung tâm

hoặc xã

Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các hư hỏng thường gặp các thiết bị điện gia dụng như: bàn là, nồi cơm điện, máy bơm nước, quạt điện; Quấn động cơ điện và máy biến áp; Kiểm tra sửa chữa động cơ điện và máy biến áp; Lắp mạch điều khiển dùng khởi động từ đơn và khởi động từ kép.
3 Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 75 2 tháng Tại Trung tâm

hoặc xã

Xác định được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán và phương pháp phòng – trị bệnh thường gặp ở trâu, bò
4 Kỹ thuật chế biến món ăn 105 3 tháng Tại Trung tâm

hoặc xã

Phân loại, lựa chọn và sơ chế, cắt tỉa nguyên liệu cơ bản. Phối hợp nguyên phụ liệu động, thực vật cơ bản và trình bày món ăn. Xây dựng thực đơn, kỹ thuật bày bàn. Gấp được các kiểu khăn ăn. Chế biến được các món ăn thông dụng và các món ăn đặc biệt.
5 Quản lý dịch hại tổng hợp 45 2 tháng Tại Trung tâm

hoặc xã

Thực hiện đúng các thao tác cơ bản trong qui trình kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp. Thực hiện thành thạo các thao tác cơ bản trong từng biện pháp trong quản lý dịch hại tổng hợp. Có khả năng xử lý những phát sinh cơ bản và điều chỉnh kịp thời những tín hiệu lỗi, những sai sót xảy ra trong quá trình thực hiện nghề nghiệp.
6 Trồng và nhân giống nấm 30 2 tháng Tại Trung tâm

hoặc xã

Thực hiện các bước làm giá thể, cấy giống, chăm sóc, thu hái các loại nấm: nấm sò, nấm rơm…Phát hiện kịp thời bệnh sinh lý, bệnh nhiễm ở nấm và tìm được biện pháp khắc phục.
7 Trồng cây có múi 30 2 tháng Tại Trung tâm

hoặc xã

Rèn luyện kỹ năng nhân giống bằng các phương pháp: gieo hạt, giâm cành, chiết cành, ghép; Thiết kế vườn trồng, chuẩn bị đất trồng; Thực hiện thành thạo kỹ thuật trồng, bón phân, chăm sóc các loại cây: cam, bưởi, chanh, quýt; các biện pháp quản lý, phòng ngừa bệnh hại.

 

8 Sản xuất hàng mây tre đan (Đan nhựa giả mây) 60 2 tháng Tại Trung tâm

hoặc xã

Đan được các kiểu đan đơn giản như: long mốt, long đôi, long ba đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Tết được các kiểu hoa văn như: mắt cáo, chữ thập, ca rô, hoa thị; Đan được các sản phẩm bàn, ghế theo mẫu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

* Ngoài các ngành/nghề nêu trên, người lao động có nhu cầu học nghề theo danh mục nghề đào tạo đã được UBND tỉnh phê duyệt có thể đăng ký trực tiếp với Trung tâm.

 

 

 

 

Phục lục 2

(Kèm theo Thông báo số:    /TB-TTGDNNGDTX ngày 08 tháng 3 năm 2023

của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn)

 

TT Tên công ty/doanh nghiệp/đơn vị Địa chỉ Công việc
1 Công ty CP may Tây Sơn Phú Xuân, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định Công nhân may
2 Công ty TNHH Thương mại Sản suất Dịch vụ Phương Nam Số 145 đường Lê Lợi, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định Công nhân may
3 Công ty TNHH Công nghiệp ABLE Tây Sơn Phú An, Tây Xuân, Tây Sơn, Bình Định Công nhân may
4 Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Thiện Hoàng Số 982 Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định Công nhân Kỹ thuật điện
5 Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Nhân viên cơ điện
6 Tập đoàn Tân Á Đại Thành Số 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội Nhân viên cơ điện
7 Maia Resort Quy Nhơn Khu du lịch biển Nhơn Lý, Phù Cát, Bình Định Nhân viên phụ bếp
8 Grand Hyams Hotel Quy Nhơn Beach Số 28 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Nhân viên bếp căn tin
9 FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Nhân viên bếp
10 Công ty Cổ phần KCN Tân Tạo Lô 16 – 18 Đường 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Nhân viên phụ máy nông nghiệp
11 Công ty TNHH MTV Song Hào 20/04 Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang Kỹ thuật viên máy nông nghiệp
12 Công ty TNHH De Heus Lầu 8, Số 1, đường song hành Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM Công nhân chăn nuôi
13 Công ty TNHH thực phẩm CJ Vina Ấp 8, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Công nhân chăn nuôi
14 Khu công nghiệp Củ Chi Số N5, KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi , TP. Hồ Chí Minh Nhân viên bảo dưỡng cảnh quan

 

15 Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại T79 44 ngõ 8 Bùi Ngọc Dương – Hai Bà Trưng – Hà Nội Công nhân đan mây
16 Công ty TNHH Keysheen Việt Nam KCN Quế Võ 1 – Bắc Ninh Công nhân đan mây

 

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 121729
Scroll to Top
Scroll to Top