Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở Trung tâm GDNN – GDTX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 10/3/2023, Công đoàn Trung tâm GDNN – GDTX đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng chí Phù Quốc Tiến, Bí thư Chi bộ, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm và toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

Đoàn chủ tịch Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Tây Sơn, nhiệm kỳ 2017-2023
Đoàn chủ tịch Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Tây Sơn, nhiệm kỳ 2017-2023

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Trung tâm hiện có 25 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi ủy Trung tâm, LĐLĐ huyện Tây Sơn, Công đoàn Trung tâm GDNN – GDTX đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia nhiều hoạt động, phong trào do Công đoàn tổ chức; quyền và lợi ích của đoàn viên Công đoàn được quan tâm, nhất là các đoàn viên gặp khó khăn. Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với viên chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên chưa được thường xuyên liên tục; các phong trào, hoạt động Công đoàn có lúc còn mang tính hình thức chưa đi vào chiều sâu, nội dung chưa phong phú… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại biểu Đại hội công đoàn 2023

Quang cảnh Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Trung tâm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề nghị Công đoàn Trung tâm tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung tâm; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua…

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

Thay mặt Chi ủy Trung tâm, đồng chí Lê Văn Quá nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Trung tâm thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Đồng chí Lê Văn Quá -  Chi ủy viên - Phó Giám đốc
Đồng chí Lê Văn Quá –  Chi ủy viên – Phó Giám đốc

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí và bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn huyện trong thời gian tới.

BCH mới

Tác giả: Đ/c Nguyễn Quang Minh – Chủ tịch Công Đoàn

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 122827
Scroll to Top
Scroll to Top