Tổ liên ngành kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn

Sáng ngày 18/5, tại phòng truyền thống Trung tâm, Tổ công tác kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN- GDTX huyện Tây Sơn.

Thành phần tham dự, Tổ kiểm tra tỉnh, gồm có: Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Sở Nội vụ. Đơn vị được kiểm tra, đánh giá có Ban Giám đốc, Kế toán, Tổ trưởng và Tổ phó các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổ liên ngành kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn
Tổ liên ngành kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn

Nôi dung kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá theo quy định của Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2007 hướng dẫn xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập; Kiểm tra, đánh giá trên hồ sơ, sổ sách quản lý và các tài liệu minh chứng có liên quan đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo tại đơn vị.

Một số hình ảnh buổi làm việc của Tổ kiểm tra với Trung tâm:

Tổ liên ngành kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn 2

Tổ liên ngành kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn 3

Tổ liên ngành kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn 4

Tổ liên ngành kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn 5

Tổ liên ngành kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn 6

Tổ liên ngành kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn 7

Đ/c Lê Văn Quá – Phó giám đốc TT

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 122829
Scroll to Top
Scroll to Top