QUYẾT ĐỊNH 66/QĐ-UBND ngày 07/01/2022, Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Tải Quyết định: Tại đây./.
Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Theo nội dung của Quyết định này Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại Bộ phận một cửa cấp huyện.
Quyết định này, 03 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục được phê duyệt quy trình nội bộ là:
1. Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định: 110 ngày.
2. Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định: 110 ngày.
3. Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định: 110 ngày.
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo quy định chi tiết thao tác trình tự các bước, nội dung công việc, trách nhiệm, thời gian, kết quả thực hiện của công chức phải tuân thủ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giao cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định./.
Theo: Hoàng Nha – Sở GD&ĐT Tỉnh Bình Định

Tin liên quan

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 77945
Scroll to Top
Scroll to Top