Tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 04/5, Chi ủy Chi bộ Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ thường kỳ; đồng thời Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có mặt 12/15 đảng viên.

Tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả các nội dung đạt được qua 01 năm: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021; Thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương,…

Tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (2)

Tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (3)

Tại hội nghị, các đảng viên cũng đã phát biểu, thảo luận đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; bàn giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa về Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian đến./.

Đ/c Lê Văn Quá – Chi ủy viên CB

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 122826
Scroll to Top
Scroll to Top