Kết quả thi Tốt nghiệp nghề PT năm học 2021-2022

Kết quả thi Tốt nghiệp nghề PT năm học 2021-2022 được phân theo Trường, Lớp.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm:

KQ nghe PT Vo Lai 21-22

KQ nghe PT Nguyen Hue 21-22

KQ nghe PT Quang Trung 21-22

KQ nghe PT Tay Son 21-22

KQ nghe PT Trung Tam 21-22

 

Kết quả thi Tốt nghiệp nghề PT năm học 2021-2022
Kết quả thi Tốt nghiệp nghề PT năm học 2021-2022

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 122826
Scroll to Top
Scroll to Top