Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023

UBND HUYỆN TÂY SƠN

TRUNG TÂM GDNN GDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/KH-TTGDNNGDTX

Tây Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2022

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 20222023

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 20222023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Thực hiện Công văn số 1999/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 25/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động giáo dục nghề phổ thông và công tác tuyển sinh vào lớp 10 hệ GDTX năm học 2022-2023;

Thực hiện Chương trình GDTX theo hướng dẫn tại Công văn số 2050/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 30/8/2022 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2022-2023;

Thực hiện Công văn số 2096/SGDĐT-QLCLGD-GDTX, ngày 07/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với GDTX;

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện và tình hình thực tế của đơn vị;

Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2021 2022

 

I. Những kết quả đạt được

 1. Công tác Giáo dục nghề phổ thông

– Số học sinh học nghề đầu năm học: 1.410 học sinh/68 lớp (khối 11), gồm 6 nghề: Điện, Điện tử, Tin học, May, Xe máy và Nấu ăn.

– Số học sinh học nghề đến cuối năm học: 1.374 học sinh.

– Số học sinh bỏ học là 36 học sinh (chiếm tỉ lệ là 2,6%).

– Học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp nghề phổ thông là: 1.374 học sinh. Dự thi  1.352 học sinh (98,4%). Bỏ thi 22/1.374 học sinh (Tỉ lệ 1,6%).

– Đậu tốt nghiệp nghề phổ thông là 1.352/1.352, Tỉ lệ tốt nghiệp là 100%. Trong đó tốt nghiệp loại: Giỏi: 1.213 (Chiếm tỉ lệ 89,72%), khá: 137 (Chiếm tỉ lệ 10,13%), trung bình: 02 (Chiếm tỉ lệ 0,15%).

– Tư vấn hướng nghiệp cho 1.352 học sinh khối 11.

 1. Công tác Giáo dục thường xuyên

– Sĩ số đầu năm, cuối năm, thi lại:

+ Sĩ số đầu năm: 195 học viên; Nam: 167 học viên; Nữ: 28 học viên. Trong đó, có 09 học viên là người dân tộc thiểu số.

+ Số học viên bỏ học: 37 học viên (chiếm tỉ lệ 19%). Trong đó: Nam: 28 học viên; Nữ: 09 học viên.

+ Sĩ số cuối năm: 158 học viên; Nam: 139 học viên; Nữ: 19 học viên.

+ Số học viên được lên lớp/thi Tốt nghiệp: 148 học viên (chiếm tỉ lệ 93,7%)

+ Số học viên thi lại: 10 học viên (chiếm tỉ lệ 6,3%). Trong đó: Nam: 10 học viên; Nữ: 0 học viên.

+ Số học viên được lên lớp sau khi thi lại: 9 học viên. Trong đó: Nam: 9 học viên; Nữ: 0 học viên.

– Hạnh kiểm:

+ Tốt: 97 học viên (chiếm tỉ lệ 61,4%)

+ Khá: 58 học viên (chiếm tỉ lệ 36,7%)

+ Không xếp loại: 03 học viên (chiếm tỉ lệ 1,9%)

– Học lực:

+ Giỏi: 03 học viên (chiếm tỉ lệ 1,9%)

+ Khá: 83 học viên (chiếm tỉ lệ 52,5%)

+ Trung bình: 62 học viên (chiếm tỉ lệ 39,2%)

+ Yếu: 10 học viên (chiếm tỉ lệ 6,3%)

– Số học viên thi đạt Tốt nghiệp THPT: 31/33 học viên, đạt tỉ lệ 94%.

 1. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021

– Số học viên đã đào tạo và công nhận tốt nghiệp: 73 học viên.

– Tổng số người có việc sau khi tốt nghiệp: 73/73 học viên (đạt tỷ lệ 100%).

 1. Công tác phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng

Phối hợp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn mở các lớp Trung cấp (kết hợp học văn hóa với học trung cấp) gồm các nghề, cụ thể như sau:

 

TT

Hệ đào tạo Tên lớp/ngành Số lượng học viên đầu kỳ

Số lượng học viên đến tháng 9/2022

1 Chính quy Tin học 40 30
2 Chính quy Kỹ thuật chế biến món ăn 27 17
3 Chính quy Kỹ thuật chế biến món ăn khoá 14 21 19
4 Chính quy Điện công nghiệp khoá 15 21 19
5 Chính quy Kế toán danh nghiệp khoá 15 17 14
6 Chính quy Kỹ thuật sửa chữa, lắp lắp máy tính khoá 15 24 13
Tổng cộng 150 112
 1. Công tác tài chính

– Xây dựng bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ.

– Thực hiện việc thu, chi học phí đúng quy định của UBND tỉnh Bình Định.

– Thực hiện việc chi trả lương, các khoản phụ cấp cho viên chức, giáo viên và người lao động đầy đủ, kịp thời.

– Thực hiện đầy đủ việc quyết toán tài chính năm 2021 với Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện theo quy định.

 1. 6. Công tác quản lý tài sản, xây dựng cơ sở vật chất

– Thực hiện quản lý, kiểm kê tài sản theo quy định.

– Thường xuyên củng cố, sửa chữa cơ sở vật chất để đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

 1. Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và thi đua, khen thưởng

7.1. Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức 

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 5/20 (tỷ lệ 25%).

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 14/20 (tỷ lệ 70%).

– Hoàn thành nhiệm vụ: 01/20 (tỷ lệ 5%).

(01 lao động không đủ điều kiện đánh giá, xếp loại).

7.2. Kết quả thi đua, khen thưởng

* Tập thể:

– Tập thể Chi bộ được Huyện uỷ công nhận Chi bộ “Hoàn thành nhiệm vụ”.

– Tập thể Công đoàn được Liên đoàn Lao động huyện công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

* Cá nhân:

– Có 19/20 viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (đạt tỷ lệ 95%).

– Có 03 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen.

 1. Công tác khác

– Viên chức và người lao động của Trung tâm tích cực tham gia công tác từ thiện, đóng góp các quỹ: Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn, đáp nghĩa, Quỹ phòng chống thiên tai, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, Quỹ mái ấm công đoàn, Quỹ phòng, chống dịch COVID-19…

– An ninh, trật tự trong cơ quan luôn được đảm bảo.

– Triển khai và thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19 trong viên chức, người lao động và học sinh, học viên của Trung tâm.

II. Tồn tại, hạn chế

– Một số hoạt động giáo dục của Trung tâm còn chưa thực hiện đúng theo kế hoạch đã lập đầu năm học.

– Chất lượng, số lượng học viên giỏi vẫn chưa ổn định, thiếu tính bền vững.

– Một số ít giáo viên chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học còn mang tính hình thức, chưa thực sự có hiệu quả.

– Hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học còn thiếu linh hoạt trong việc tổ chức tiết dạy theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, học viên.

– Một số ít phụ huynh chưa quan tâm đúng mức tới việc học tập của con em mình; Một số học viên chưa chăm học, học yếu, tỉ lệ học viên bỏ học giữa chừng cao.

III. Nguyên nhân

– Tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các kế hoạch dạy và học, chất lượng giáo dục của Trung tâm.

– Chưa phát huy được vai trò của đội ngũ cốt cán vững về chuyên môn, giáo viên dạy giỏi… để làm đầu tàu, tạo sức lan tỏa trong toàn hội đồng.

– Việc tự học, tự bồi dưỡng của một số ít giáo viên còn hạn chế, đặc biệt trong việc tự tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, ứng dụng CNTT phục vụ cho chuyên môn.

– Một số ít phụ huynh do đi làm ăn xa, nên thiếu quan tâm đến việc học của con em, phó mặc cho Trung tâm. Các mặt tiêu cực ngoài xã hội tác động, ảnh hưởng…làm cho các em ham chơi, bỏ bê việc học..

– Một số học viên là người dân tộc thiểu số, trình độ tiếp thu kiến thức còn chậm, nên kết quả học tập chưa đạt yêu cầu.

– Chất lượng đầu vào của học viên GDTX thấp; ý thức động cơ và thái độ học tập yếu.

– Công tác xã hội hóa chưa được đẩy mạnh, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu.

IV. Bài học kinh nghiệm

– Trung tâm cần phải xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2022 – 2023 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại địa phương.

– Lãnh đạo Trung tâm cần tăng cường học hỏi kinh nghiệm công tác quản lý, cùng với các tổ trưởng chuyên môn, đội ngũ cốt cán nghiên cứu, tìm tòi các mô hình hoạt động phù hợp với thực tế của đơn vị để mang lại hiệu quả thiết thực.

– Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; nhân rộng cách làm hay; bình bầu và xét thi đua công tâm, chính xác, khách quan.

– Phối hợp với các ban ngành, tổ chức đoàn thể trong việc giáo dục đạo đức, ý thức học tập của học sinh, học viên. Chú trọng hơn nữa công tác chủ nhiệm lớp, tăng cường công tác quản lý học viên.

– Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học viên.

PHẦN THỨ II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 20222023

 

A. Đặc điểm tình hình

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tây Sơn được thành lập vào tháng 10/2016, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Tây Sơn, chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo Quyết định số: 5347/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm là: Dạy nghề, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông; dạy học chương trình GDTX cấp THPT; đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, đào tạo dưới 3 tháng và tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động đã qua đào tạo nghề; phối hợp với các đơn vị liên quan đặt các lớp đào tạo tại Trung tâm.

I. Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ viên chức, người lao động

 1. Cơ cấu tổ chức

– Chi bộ Trung tâm có 16 đảng viên (Nữ: 06), là chi bộ trực thuộc Huyện uỷ Tây Sơn;

– Công đoàn của Trung tâm có 25 đoàn viên (Nữ: 11), là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Tây Sơn;

– Trung tâm có 4 tổ chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ Hành chính – Tổng hợp, Tổ Giáo vụ, tổ Đào tạo nghề – Hướng nghiệp, tổ Giáo dục thường xuyên.

 1. Đội ngũ viên chức, giáo viên và người lao động

– Tổng số viên chức, giáo viên và người lao động: 25 người (biên chế 22 người; hợp đồng trong chỉ tiêu 01 người; hợp đồng bảo vệ và tạp vụ 02 người).

– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 02, Đại học: 17, Cao đẳng: 03, Trung cấp: 01, khác: 02.

– Chính trị: 05 đồng chí có trình độ Trung cấp, 01 đồng chí đang học Trung cấp và 06 đồng chí có trình độ sơ cấp.

– Ngoài ra, Trung tâm hợp đồng giáo viên thỉnh giảng: 07 người

II. Cơ sở vật chất

– Tổng số phòng học văn hóa: 24;

– Khu hiệu bộ có đầy đủ các phòng làm việc cho các bộ phận;

– Hệ thống nhà vệ sinh cho giáo viên và học viên đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu. Hệ thống nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh. Cổng ngõ, bờ tường được đầu tư tu sửa, đảm bảo công tác an ninh và bảo vệ CSVC của Trung tâm.

III. Những thuận lợi và khó khăn

 1. Thuận lợi

– Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ Tây Sơn, lãnh đạo UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các phòng, ban, hội đoàn thể liên quan của huyện, Ban Giám hiệu các trường THPT trên địa bàn huyện, UBND, hội đoàn thể các xã, thị trấn.

– Đa số giáo viên được chuẩn hóa, năng nổ, tâm huyết với nghề và có tinh thần trách nhiệm cao.

– Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy nghề phổ thông và giáo dục thường xuyên tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu học tập của học sinh, học viên theo học tại Trung tâm.

 1. Khó khăn

– Trung tâm còn bị động trong công tác nhân sự (nhất là giáo viên giảng dạy văn hóa THPT và đào tạo nghề lao động nông thôn).

– Nhiều lớp nghề được tổ chức học nghề xa Trung tâm nên việc đi lại, vận chuyển thiết bị, vật tư của giáo viên và việc quản lý của lãnh đạo Trung tâm còn gặp nhiều trở ngại.

– Nội dung chương trình của các nghề phổ thông không còn phù hợp và đáp ứng nhu cầu người học trong thực tế hiện nay (Ban hành và thực hiện vào năm 1997), do đó dễ dẫn đến sự chán nản của học sinh.

– Chất lượng đầu vào của học viên lớp 10 hệ GDTX quá thấp nên rất khó cho việc nâng cao chất lượng học tập của học viên, đồng thời dễ dẫn đến học viên chán nản, bỏ học giữa chừng.

– Đa số các bộ môn văn hóa THPT của hệ GDTX chỉ có 1 giáo viên giảng dạy nên rất khó cho việc dự giờ, góp ý rút kinh nghiệm theo đúng chuyên môn.

– Hầu hết phụ huynh học viên học văn hóa hệ GDTX chưa quan tâm, sâu sát đến việc học tập của con em mình, còn giao hết trách nhiệm cho Trung tâm.

B. Nhiệm vụ chung

– Trong năm học 2021-2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh để việc dạy và học diễn ra thuận lợi, học viên được học đủ kiến thức, đặc biệt là khối lớp 12 đã thi tốt nghiệp với tỉ lệ đạt cao. Trong năm học 2022-2023, Trung tâm tiếp tục thực hiện các giải pháp phù hợp trong tổ chức các hoạt động dạy và học để chủ động, linh hoạt, thích ứng và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Duy trì hoạt động dạy và học của Trung tâm, đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kĩ năng cho học sinh, học viên để hoàn thành chương trình năm học và đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh.

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trung tâm tiếp tục triển khai các hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số. Duy trì việc sử dụng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục để quản lý thông tin học viên cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm; sử dụng công cụ quản lý sổ điểm điện tử, học bạ điện tử,… trên trang VNEdu.vn.

– Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị Trung tâm theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của đơn vị và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong việc thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT.

– Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên áp dụng Chương trình GDTX cấp THPT (mới) 2018 đối với khối lớp 10. Tổ Giáo dục thường xuyên cần triển khai thêm các biện pháp để giáo viên áp dụng tốt chương trình mới vào việc giảng dạy. Khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học viên; phối hợp giữa Trung tâm, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của Trung tâm.

– Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng đội ngũ, đảm bảo chất lượng dạy học. Tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên trong Trung tâm. Chú trọng đội ngũ giáo viên dạy lớp 10 trong năm học 2022-2023.

– Cần rà soát cơ sở vật chất nhằm tăng cường thiết bị dạy và học theo quy định để đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đảm bảo chất lượng các chương trình GDTX.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, các cơ sở giáo dục và các phương thức khác. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.

– Nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp góp phần phát triển toàn diện nhân cách học sinh, là bước khởi đầu quan trọng của quá trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở mỗi địa phương và đất nước.

– Nâng cao chất lượng và kỹ năng nghề, nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới;

C. Nhiệm vụ cụ thể

I. Công tác Giáo dục nghề phổ thông

 1. Tình hình học sinh
Tên trường THPT Điện Điện tử May Nấu ăn Tin học Thú y Xe máy Tổng số
Sĩ số Số lớp Sĩ số Số lớp Sĩ số Số lớp Sĩ số Số lớp Sĩ số Số lớp Sĩ số Số lớp Sĩ số Số lớp Sĩ số Nữ Số lớp
Quang Trung 123 6 78 4 85 4 43 2 79 4 / / / / 408 243 20
Tây Sơn 260 12 / / 126 6 / / / / / / / / 386 212 18
Võ Lai / / / / / / 79 4 88 4 / / / / 167 97 8
Nguyễn Huệ / / 63 3 124 6 / / 144 7 / / 40 2 371 195 18
Trung tâm / / / / / / / / / / 45 2 45 2 90 13 4
CỘNG 383 18 141 7 335 17 122 6 311 15 45 2 85 4 1.422 760 68
 1. Tạo cơ hội cho học sinh được học tập, tìm hiểu và có những hiểu biết, kỹ năng ban đầu về một số nghề phổ biến nhất trong xã hội, khám phá năng lực của bản thân, đối chiếu với những yêu cầu của một số nghề cụ thể để giúp cho việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai, giáo viên sẽ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, góp phần vào việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THPT.

II. Công tác Giáo dục thường xuyên

 1. Tình hình học viên

– Sĩ số đầu năm: 223 học viên; Nam: 184 học viên; Nữ: 39 học viên (chiếm tỉ lệ 17,5%).

– Tình hình sĩ số các lớp học:

+ 10A1: 50 học viên; Nam: 40 học viên; Nữ: 10 học viên (chiếm tỉ lệ 20%).

+ 10A2: 49 học viên; Nam: 38 học viên; Nữ: 11 học viên (chiếm tỉ lệ 22,8%).

+ 11A1: 45 học viên; Nam: 38 học viên; Nữ: 7 học viên (chiếm tỉ lệ 15,6%).

+ 11A2: 45 học viên; Nam: 39 học viên; Nữ: 6 học viên (chiếm tỉ lệ 13,3%).

+ 12A: 34 học viên; Nam: 29 học viên; Nữ: 5 học viên (chiếm tỉ lệ 14,7%).

– Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên áp dụng Chương trình GDTX cấp THPT (mới) 2018 đối với khối lớp 10; các môn học bao gồm bắt buộc và tự chọn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Công nghệ, Tin học; 3 cụm chuyên đề học tập: Toán, Ngữ văn, Tin học; 01 hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

– Lớp 11 và 12 gồm các môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử,  Địa lý.

 1. Thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn trường học trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, củng cố và nâng cao chất lượng Giáo dục thường xuyên.

– Chuẩn bị tốt các phương án đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong Trung tâm và phòng ngừa tình hình dịch bệnh, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cho học viên, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý trong Trung tâm.

– Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập, kiểm tra, đánh giá theo hướng linh hoạt để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai, dịch bệnh tại địa phương, trên cơ sở đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm từ năm học vừa qua để thực hiện hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn cho học viên, giáo viên, nhân viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng GDTX, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.

 1. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập

– Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, phát triển các mô hình học tập trong cộng đồng; xây dựng kế hoạch với nội dung, hình thức thiết thực để tổ chức hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 và Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 với các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

– Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 557/KH-SGDĐT ngày 12/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 đối với Giáo dục và Đào tạo, cần đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng thư viện Trung tâm; tổ chức các hoạt động khuyến đọc trong Trung tâm, gia đình, dòng họ và cộng đồng.

– Phối hợp Hội Khuyến học cấp huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học Trung tâm.

 1. Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa mù chữ để nâng cao tỷ lệ xóa mù chữ

Phối hợp với phòng GDĐT thực hiện chương trình xóa mù chữ; phối hợp giữa hoạt động của Trung tâm với hoạt động ở các trung tâm học tập cộng đồng trong việc dạy học, bồi dưỡng kiến thức cho người dân nhằm củng cố kết quả biết chữ, hạn chế tình trạng tái mù chữ.

 1. Đổi mới công tác quản lý

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và triển khai nghiêm túc kế hoạch nhằm kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm, đảm bảo nền nếp, kỷ cương trong dạy học, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm về chuyên môn, về đạo đức nhà giáo; thực hiện đánh giá khách quan, công bằng, tạo động lực thi đua trong học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng giáo dục.

– Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THPT đảm bảo nghiêm túc, thực chất, chính xác, khách quan đúng thực chất trình độ của người học.

 1. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT và các chương trình giáo dục khác trong Trung tâm.

– Thực hiện Chương trình GDTX theo hướng dẫn tại Công văn số 2050/SGDĐT- QLCLGD-GDTX ngày 30/8/2022 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2022-2023, trong đó:

+ Đối với lớp 10: Thực hiện dạy học theo Chương trình GDTX cấp THPT (mới) ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT, ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Chương trình GDTX cấp THPT (mới) được xây dựng theo hướng mở, trong đó quy định tổng thời lượng trong một năm học cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục. Cần chủ động bố trí thời gian triển khai kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học viên.

+ Đối với lớp 11,12: Thực hiện dạy học theo Chương trình GDTX cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/11/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

– Tiếp tục thực hiện việc tuyển sinh mở các lớp học cho học viên Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với học nghề trên cơ sở nguyện vọng của người học và phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Cần linh hoạt bố trí thời gian học văn hóa và học nghề hợp lý, bố trí thời gian, địa điểm thực hành nghề nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các chương trình văn hóa và nghề, đảm bảo chất lượng dạy học.

– Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học viên học chương trình GDTX cấp THPT.

– Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị số 31/CTTTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong các chương trình, môn học và hoạt động giáo dục bao gồm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, giáo dục cách phòng, chống dịch bệnh.

 1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên

– Tiến hành rà soát đội ngũ giáo viên, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng đại trà cho giáo viên và cán bộ quản lí thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT (mới) theo lộ trình đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

– Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên dạy các môn văn hóa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy như: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm GDTX hoặc với giáo viên các trường phổ thông; phát huy đội ngũ cốt cán; tăng cường tổ chức hội thảo chuyên đề các môn học để tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, tổ chức diễn đàn hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi.

 1. Củng cố, phát triển Trung tâm; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT

– Rà soát đánh giá và công khai các điều kiện cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo đối với GDTX; tham mưu UBND huyện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị đủ các thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT áp dụng đối với GDTX, thực hiện các chương trình GDTX đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

– Chú trọng công tác tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đảm bảo chất lượng hoạt động GDTX; quan tâm đầu tư CSVC, thiết bị dạy học, tập huấn sử dụng cho đội ngũ GV đảm bảo sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức dạy học trực tiếp; đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học mới; cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kế hoạch giáo dục Trung tâm, đội ngũ cán bộ, GV, học viên. Từng bước thực hiện số hóa hồ sơ quản lý bảo đảm tinh gọn và hiệu quả.

 1. Đẩy mạnh công tác truyền thông

– Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông về hoạt động GDTX, xây dựng XHHT với các nội dung cụ thể phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế tại địa phương; kịp thời thông tin tuyên truyền biểu dương các kết quả nổi bật cũng như thông tin chấn chỉnh và xử lý các sai phạm (nếu có) trong thực hiện nhiệm vụ GDTX ở địa phương, đơn vị. Truyền thông và đăng tải thường xuyên, kịp thời các thông tin về hoạt động GDTX của địa phương, của đơn vị trên các trang website của đơn vị.

– Chủ động cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương về tình hình thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về HTSĐ, xây dựng XHHT; tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT theo chương trình GDPT 2018 để chia sẻ, đồng thuận, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

 1. Công tác báo cáo, thi đua, khen thưởng

– Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng thời hạn quy định báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo Thông tư số 21/2020/TTBGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Quyết định số 6567/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của UBND Huyện Tây Sơn ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng. Động viên, khen thưởng kịp thời đối với các CBQL, GV, học viên và người lao động trong Trung tâm, cũng như các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều đóng góp cho GDTX, HTSĐ và xây dựng XHHT.

– Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lí, giảng dạy và học tập” cùng các phong trào thi đua khác của Sở GDĐT, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Kịp thời biểu dương, ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lí, giảng dạy và học tập; tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

III. Đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2022

 1. Tình hình học viên
STT Tên lớp/nghề Số lượng học viên Địa điểm đào tạo Ghi chú
1 Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 1/2022 35 Bình Tân Mô hình
2 Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 2/2022 30 Vĩnh An
3 Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 3/2022 35 Tây Vinh
4 Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 4/2022 28 Tây Phú
5 Sản xuất hàng mây tre đan (Đan nhựa giả mây) 30 Bình Hòa
6 Kỹ thuật chế biến món ăn 1/2022 25 Bình Thuận
7 Kỹ thuật chế biến món ăn 2/2022 20 Phú Phong
8 Nuôi và phòng trị bệnh cho gà 23 Tây Vinh
Tổng cộng 226
 1. Đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.
 2. Tạo điều kiện cho người lao động được học nghề có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, tăng thu nhập, ổn định đời sống người dân nông thôn, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở huyện Tây Sơn.

IV. Công tác phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng

 1. Tiếp tục phối hợp với Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn để quản lý 5 lớp trung cấp, số lượng 82 học viên đặt tại Trung tâm (K14 – Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: 17 học viên/lớp; K15 – Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: 19 học viên/lớp, Điện công nghiệp: 19 học viên/lớp, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính: 13 học viên/lớp, Kế toán doanh nghiệp: 14 học viên/lớp) và phối hợp với các trường Cao đẳng trong tỉnh tuyển sinh, đào tạo 92 học viên/4 lớp Trung cấp (kết hợp học văn hóa với học trung cấp) đặt tại Trung tâm.
 2. Phối hợp với trường Đại học khai giảng ít nhất 1 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong huyện (nếu có nhu cầu).

V. Các chỉ tiêu cơ bản năm học 2022 2023

 1. Đối với học sinh, học viên

– Học viên giáo dục thường xuyên:

+ Kết quả học tập khối lớp 10: Tốt: Chiếm tỉ lệ trên 4%, Khá: Chiếm tỉ lệ trên 63%, Đạt: Chiếm tỉ lệ dưới 30%, Chưa đạt: Chiếm tỉ lệ dưới 3%.

+ Kết quả rèn luyện khối lớp 10: Tốt: Chiếm tỉ lệ trên 70%; Khá: Chiếm tỉ lệ dưới 30%.

(Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HV khối lớp 10 năm học 2022-2023 dựa theo Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT).

+ Kết quả học tập khối lớp 11, 12: Giỏi: Chiếm tỉ lệ trên 6%; Khá: Chiếm tỉ lệ trên 60%; Trung bình: Chiếm tỉ lệ dưới 30%; Yếu: Chiếm tỉ lệ dưới 4%.

+ Kết quả rèn luyện khối lớp 11,12: Tốt: Chiếm tỉ lệ trên 65%; Khá: Chiếm tỉ lệ dưới 35%

+ Số học viên được lên lớp thẳng: Chiếm tỉ lệ trên 95%.

+ Số học viên thi đạt Tốt nghiệp THPT: Đạt tỉ lệ trên 85%.

+ Học viên vi phạm kỷ luật: Chiếm tỉ lệ dưới 2%.

+ Học viên được tư vấn hướng nghiệp: 100% học viên.

+ Học viên lớp 11 được học nghề phổ thông: 100% học viên.

– Học viên lao động nông thôn: tỷ lệ học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 85% trở lên.

– Học sinh nghề phổ thông:

+ Số học sinh bỏ học: không quá 2%.

+ Học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp: 98% trở lên.

+ Tỷ lệ đậu tốt nghiệp: 98% trở lên. Trong đó, kết quả thi tốt nghiệp nghề phổ thông: 70% Giỏi, 25% Khá.

 1. Đối với giáo viên

– 100% giáo viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó: Ít nhất 15% giáo viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Lao động tiên tiến: 95% trở lên.

– Phấn đấu có 04 sáng kiến đạt giải cấp Trung tâm để gửi Hội đồng Khoa học cấp huyện thẩm định.

– Giấy khen: 02 trở lên.

– Thao giảng: 04 giáo viên.

– 100% giáo viên giảng được học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phấn đấu có 02 viên chức, giáo viên được kết nạp Đảng CSVN.

 1. Đối với Trung tâm

– Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Công đoàn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Tập thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được UBND huyện tặng giấy khen.

VI. Lịch trình kế hoạch năm học 2022-2023

– Căn cứ các nhiệm vụ năm học 2022-2023 và các chỉ tiêu đề ra, Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tây Sơn xây dựng lịch trình kế hoạch năm học 2022-2023 đối với GDTX như sau:

THÁNG

NỘI DUNG CHÍNH PHỤ TRÁCH

PHỐI HỢP

Tháng 9/2022

– Triển khai công tác tháng 9

– Dạy và học chương trình HKI (GDTX, nghề PT)

– Thực hiện PCCM và TKB-Lần 1 (GDTX, nghề PT)

– Triển khai kế hoạch thu HP, phôi liệu, BHYT,… (GDTX, nghề PT)

– Duyệt KHGD môn học (GDTX, nghề PT)

– Cập nhật thông tin học viên, PCCM, .. à cung cấp tài khoản VNEdu cho GVCN, GVBM (GDTX)

– Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học (GDTX, nghề PT)

Tổ trưởng, tổ phó ĐTN-HN Tổ trưởng GDTX, Giáo vụ GVCN, GVBM

Tháng 10/2022

– Triển khai công tác tháng 10

– Hội nghị viên chức

– Họp CMHS đầu năm (GDTX)

– Thao giảng lần 1 (GDTX)

– Kiểm tra hồ sơ lần 1 (GDTX)

– Kiểm tra giữa kì (Nghề PT)

Tổ trưởng, tổ phó ĐTN-HN Tổ trưởng GDTX, Giáo vụ GVBM, Túc
Tháng 11/2022 – Triển khai công tác tháng 11

– Kiểm tra giữa kì (GDTX, nghề PT)

Tổ chức hoạt động chào mừng 20/11

– Thao giảng lần 1 (Nghề PT)

– Thao giảng lần 2 (GDTX)

– Kiểm tra hồ sơ lần 1 (Nghề PT)

– Hoàn tất thu học phí HKI (30/11)

Tổ trưởng, tổ phó ĐTN-HN Tổ trưởng GDTX, Giáo vụ GVCN, GVBM, Tâm, Liễu

Tháng 12/2022

– Triển khai công tác tháng 12

– Thẩm định sáng kiến

– Thao giảng lần 2 (Nghề PT)

– Rà soát tiến độ thực hiện chương trình, lên kế hoạch dạy bù (GDTX, nghề PT)

– GVBM nộp đề KT (GDTX)

– Lên kế hoạch kiểm tra HKI (GDTX)

– Triển khai đề cương ôn tập (GDTX)

– Duyệt đề KT, in sao đề KT HKI (GDTX)

– Ôn tập (GDTX)

– Kiểm tra hồ sơ lần 2 (GDTX)

Tổ trưởng, tổ phó ĐTN-HN Tổ trưởng GDTX, Giáo vụ GVBM, Túc, Tâm, Anh, Lệ, Nhân

Tháng 01/2023

Kiểm tra HKI (GDTX, nghề PT)

– GV chấm bài KT HKI (GDTX, nghề PT)

– Tiến hành vào điểm HKI (GDTX, nghề PT)

Tổ trưởng, tổ phó ĐTN-HN Tổ trưởng GDTX GVBM
– Kiểm tra hồ sơ lần 2 (Nghề PT)

– Dạy và học chương trình HKII (GDTX, nghề PT);

– Thực hiện PCCM và TKB-Lần 2 (GDTX, nghề PT)

– Triển khai kế hoạch thu HP HKII (GDTX, nghề PT)

– Chuẩn bị cho các HĐ chào mừng Tết Nguyên đán 2023

– Tết Nguyên đán 2023 (22/1 à 26/1)

Tổ trưởng, tổ phó ĐTN-HN Tổ trưởng Giáo vụ GVCN

Tháng 2/2023

– Triển khai công tác tháng 2

– Thao giảng lần 3 (GDTX)

– Kiểm tra hồ sơ lần 3 (GDTX)

Tổ trưởng, tổ phó ĐTN-HN Tổ trưởng GDTX, Giáo vụ GVBM, Dung

Tháng 3/2023

– Triển khai công tác tháng 3

– Tổ chức các hoạt động dạy tốt – học tốt nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (GDTX)

– Kiểm tra giữa kì II (GDTX, nghề PT)

– Kiểm tra hồ sơ lần 3 (Nghề PT)

– Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3 (GDTX)

Tổ trưởng, tổ phó ĐTN-HN Tổ trưởng  Giáo vụ GVBM

Tháng 4/2023

– Triển khai công tác tháng 4

– Hoàn tất thu học phí HKII (GDTX, nghề PT). Hạn chót 16/4.

– Thao giảng lần 4 (GDTX)

– Rà soát tiến độ thực hiện chương trình, lên kế hoạch dạy bù (GDTX, nghề PT)

– GVBM nộp đề KT (GDTX)

– Lên kế hoạch kiểm tra HKII (GDTX)

– Triển khai đề cương ôn tập (GDTX)

– Duyệt đề KT, in sao đề KT HKII (GDTX)

– Nhập danh sách và tạo tài khoản cho thí ĐKDT Tốt nghiệp THPT 2023 (GDTX)

– Sắp xếp thời gian dạy bù cho các ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 (GDTX, nghề PT)

Tổ trưởng, tổ phó ĐTN-HN Tổ trưởng GDTX, Giáo vụ GVCN, GVBM, Tân

Tháng 5/2023

– Triển khai công tác tháng 5

– Ôn tập (GDTX, nghề PT)

– Kiểm tra hồ sơ lần 4 (GDTX, nghề PT)

– Kiểm tra HKII (GDTX, nghề PT)

– GV chấm bài KT HKII (GDTX, nghề PT)

– Tiến hành vào điểm HKII (GDTX, nghề PT)

– Kiểm tra dữ liệu ĐKDT; duyệt và trả phiếu ĐKDT của thí sinh thi TN THPT 2023 (GDTX).

– Tổng kết năm học 2022-2023 (GDTX)

– Chuẩn bị và tổ chức thi tốt nghiệp (Nghề PT )

Tổ trưởng, tổ phó ĐTN-HN Tổ trưởng GDTX, Giáo vụ GVCN, GVBM

GVCN lớp 12

Tháng 6/2023

– Triển khai công tác tháng 6

– Tổ chức hoạt động hè (GDTX)

– Tổ chức thi thử cho học viên khối lớp 12 (GDTX)

– In danh sách thí sinh xét công nhận TN THPT (GDTX)

– Duyệt thông tin xét Tốt nghiệp trên hệ thống (GDTX)

– Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 cho Sở GDĐT (GDTX)

Tổ trưởng GDTX, Giáo vụ GVBM

Tháng 7/2023

– Triển khai công tác tháng 7

– Tham gia công tác thi TN THPT theo yêu cầu của Sở GDĐT (GDTX)

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 (GDTX)

– Thu nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 (GDTX)

– Cập nhật kết quả thi TN THPT 2023 (GDTX)

Tổ trưởng GDTX Theo DS Sở GD, Ban TS

Tháng 8/2023

– Triển khai công tác tháng 8

– Hỗ trợ học viên thi đạt TN THPT 2023 đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng ngành mầm non (GDTX)

– Tổ chức thi lại cho HV khối lớp 10, 11 (GDTX)

– Tổ chức xét tuyển học viên lớp 10 (GDTX)

– Sinh hoạt chuyên môn (GDTX)

– Chuẩn bị các điều kiện triển khai năm học mới 2023-2024 (GDTX)

– Chuẩn bị ngày tựu trường (GDTX)

Tổ trưởng GDTX, Giáo vụ Ban TS, GVBM

(Lịch trình này có thể thay đổi theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện).

Trên đây là những nhiệm vụ và giải pháp chính thực hiện trong năm học 2022 – 2023. Toàn thể viên chức và người lao động của Trung tâm quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã nêu./.

 

Nơi nhận:

– UBND huyện, Sở GD&ĐT (Báo cáo);

– Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ;

– Lưu: VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

       Phù Quốc Tiến

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 77945
Scroll to Top
Scroll to Top