Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày 18/4/2022, UBND huyện ban hành Văn bản số 475/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em
Ảnh minh họa – Nguồn internet

Thực hiện Công văn số 1863/UBND-VX ngày 10/4/2022 của UBND tỉnh và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn: Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em, trong đó có phòng, chống đuối nước cho trẻ em và Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện.
2. UBND các xã, thị trấn: Có kế hoạch cụ thể và phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ gây mất an toàn khác đối với trẻ em tại địa bàn phụ trách. Tuyên truyền, vận động hộ gia đình, người chăm sóc và trông giữ trẻ, các trường học trên địa bàn chủ động có các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới, nhắc nhở để đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ em, nhất là chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện… tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn đến từng hộ gia đình, từng lớp học về các kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát và trông giữ trẻ; triển khai các biện pháp phối hợp quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời điểm bão, lũ, thiên tai để đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em của các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tại các địa phương để xảy ra tai nạn thương tích nghiêm trọng và có trẻ em tử vong (nếu có).  Đề xuất biểu dương, nhân rộng các mô hình, sáng kiến hay của các tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn thương tích ở trẻ em tại các địa phương trong huyện.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện, Huyện đoàn tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ em. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Phối hợp tăng cường tuyên truyền và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. Tổ chức kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc cung cấp, lan truyền các sản phẩm, nội dung phản cảm, có hại, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Nguồn: tayson.binhdinh.gov.vn

Thông báo

TÀI LIỆU

Văn bản

Liên kết hệ thống

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 122839
Scroll to Top
Scroll to Top